Body kit Fortuner 2018 độ mẫu Lexus 570

Ngày đăng: 24/10/2018

Hãy cùng xem video, cảm nhận và nhận xét.

☞Đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCdklKFoWlnBcV2Uzg7On_Tg

☞Facebook: https://www.facebook.com/bcarauto.vn/

☞Pinterest : https://www.pinterest.com/bcarauto/

☞Twitter : https://twitter.com/bcarauto

☞ Website: https://bcarauto.vn/

THẢO LUẬN